Basında Biz

Enerji Depolamada Liderliği Hedefliyoruz

“2016’da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik enerji depolama ve endüstriyel aküler için Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırdık. Bütçemizde yüzde 3,6 oranında bir kaynak Ar-Ge projeleri için bu yıl sonuna kadar yatırıma dönüşecek. 2017 bütçemizde de bu oranın yüzde 4 seviyesinde olacağını öngörmekteyiz.” Yiğit Akü A.Ş.; hızla gelişmekte olan ülkemizin güçlü yatırımcılarından birisi olarak, 1976 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 40 bin metrekare alana sahip üretim üssü niteliğindeki fabrikamızda en ileri teknolojiyi hayata geçiriyoruz. Yıllık 5 milyon akü üretim kapasitemiz var. Global alanda marka değerine sahip “Platin Tunç, Macpower ve Helden” markalarımızla ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel ve savunma sanayiine akü tedarik ediyoruz. Yiğit Akü olarak Ar-Ge ve inovasyon hizmetlerimizi Ar-Ge merkezi çatısı altında sürdürüyoruz. Şirketimizin sahip olduğu bu yapı sadece kendi yaşam döngüsü için değil, sanayide maliyetleri düşürecek Ar-Ge çalışmalarının hız kazanması hedefleri için de büyük önem arz ediyor. Yapılan Ar-Ge yatırımlarının sonuç odaklı katkıları hem ürün karlılığı, hem verimlilik hem de maliyet azaltma yönünde faydalar sağlarken, diğer taraftan ‘’benzersiz ürün‘’ ve küresel rekabette firmamızla beraber Türkiye’nin ön plana çıkmasını sağlayacak verilere ulaşmamızı sağladı. Yiğit Akü olarak stratejilerimizin belirlenmesi, iç dinamiklerimizin oluşumu ve global rekabet gücümüzün daha etkili olması sebebiyle 2011 yılından bu yana inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerimize ağırlık verdik. Ürün geliştirme ve yapılandırma süreçlerindeki etkin gücü sağlamak, know-how satışı gerçekleştirerek marka imajını ve bilinirliği sağlamak açısından Ar-Ge, Yiğit Akü olarak önemli bir alanımız. Mühendislerimiz, teknik uzmanlarımız ve Ar-Ge personelimizle birlikte gerçekleştiriyoruz çalışmalarımızı. Ar- Ge, Ür-Ge ve inovasyona dayalı yatırım ve işbirliklerimizde Yiğit Akü olarak üniversiteler, askeriye ve ağır sanayi sektörü gibi bir çok kurum ve sektörle işbirliklerimiz var. Yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ‘’Distalong’’ markası adı altında Lityum iyon hücreler geliştirdik. Bununla, sektörümüzde ve Türkiye’de yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Şarj edilebilir bir kimyaya sahip olan Lityum iyon bataryalar ağırlıklarına ve boyutlarına oranla yüksek enerji verebiliyor. Bu nitelik; Lityum iyon bataryaların en iyi pil teknolojilerinden biri olmasını sağlıyor. Ar-Ge ve inovasyon sayesinde sahip olduğumuz teknolojik liderliği, tüm enerji depolama sistemleri için mutlak kılma vizyonuyla çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Onaylı bir Ar-Ge merkezi olmamız sebebiyle global ölçekte hedeflerin ve yapısal süreçleri tamamlandığı bir boyutta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde hedefimiz; AR-GE faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen fayda doğrultusunda daha rekabetçi şartları elde etmek, bu alanda kullandığımız insan kaynağını artırmak ve küresel alanda çıkaracağımız ürünlerle markalaşmamızın, karlılığımızın ve ciromuzun hızla yükselmesini sağlamak, bölgemizde Türkiye’nin enerji depolama alanındaki lider ülke olmasını ve Yiğit Akü’nün lider şirket olmasını sağlamak.