Medya

İlk 500’ü Anlamak

İlk 500’ü Anlamak
Hizmet ihracatıın dünya ticaretindeki payı son beş yılda yüzde 25’lerden yüzde 30’lara yükselmiştir. Dünyadakine benzer bir eğilim ülkemiz için de geçerlidir. Son yıllarda hizmet ihracatı, toplam ihracat içinde giderek daha büyüyk bir pay almaya başlamıştır. Çok iddialı olacak belki ama 21. yüzyılıda gelişmiş ülkeleri diğerlerinden ayıran temel belirleyicilerden birinin hizmet ihracatı olduğunu söylemek mümkün.